Programma

Mums gribas ticēt, ka koloniālisma un apspiestības laiks ir pagājis, taču tas joprojām ir klātesošs mūsu politikā un sabiedrībā dominējošajos viedokļos. Vēl vairāk, tas joprojām ir dzīvs mūsu prātos un ikdienas darbībās un notikumos slinka konformisma, aklas patērniecības un dažādās ekspluatācijas formās.
Ar lekciju, darbnīcu, lasīšanas zonas, nakts ceļojumiem, brīvā mikrofona un citu formātu palīdzību Komētas akadēmija trīs dienu garumā aicinās festivāla apmeklētājus pievērst uzmanību vietām, attiecībām un idejām, kas bieži paliek neredzamas, taču ietekmē to, kā mēs uztveram pasauli un viens otru. Komētas akadēmija būs vieta, kurā kopīgi domāt par to, ko nozīmē brīvība un būt brīvam; kā pamanīt un kritiski izvērtēt veidus, kā tiek konstruēti mūsu priekšstati par dažādiem jautājumiem un kā veidot attiecības, kuru pamatā ir savstarpēja cieņa, pieņemšana un novērtēšana.