AKADĒMIJA
Programma

Darbnīcās, lekcijās un sarunās Akadēmija aicina dalībniekus kopīgi radīt un dalīties zināšanās. Tā ir vieta, kurā kolektīvi domāt par to, ko nozīmē dzīvot sabiedrībā, uzņemties atbildību, atjaunot saiknes pašiem ar sevi, savām sajūtām, citām dzīvām būtnēm, veidot attiecības vienam ar otru, kas balstās savstarpējā cieņā, pieņemšanā un novērtēšanā.
“Mēs visi esam saistīti; viens ar otru – bioloģiski. Ar zemi – ķīmiski. Ar visumu – atomiski. Mēs esam zvaigžņu putekļi – vistiešākajā veidā” /Neil DeGrasse Tyson/