Naksnīga stabules spēle dažādās cietokšņa lokācijās